Słowo

Tobie

(1 - 20) z 77

znaleziono łącznie 88 razy w 83 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 82 razy w 77 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady