Słowo

Twoja

(1 - 20) z 36

znaleziono łącznie 44 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 36 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 5 razy w 4 wersetach.

Przekłady