Słowo

Twoje

(1 - 20) z 86

znaleziono łącznie 109 razy w 96 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 98 razy w 86 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 11 razy w 10 wersetach.

Przekłady