Słowo

Twojego

(1 - 20) z 55

znaleziono łącznie 74 razy w 64 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 64 razy w 55 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 10 razy w 9 wersetach.

Przekłady