Słowo

Tych

(1 - 20) z 159

znaleziono łącznie 176 razy w 167 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 166 razy w 159 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 10 razy w 8 wersetach.

Przekłady