Słowo

Tym

(1 - 20) z 113

znaleziono łącznie 117 razy w 115 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 115 razy w 113 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady