Słowo

Uczynił

(1 - 20) z 71

znaleziono łącznie 73 razy w 72 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 72 razy w 71 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady