Słowo

W

(1 - 20) z 2158

znaleziono łącznie 2786 razy w 2187 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2743 razy w 2158 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 43 razy w 29 wersetach.

Przekłady