Słowo

Wam

(1 - 20) z 500

znaleziono łącznie 556 razy w 503 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 553 razy w 500 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady