Słowo

Wszyscy

(1 - 20) z 186

znaleziono łącznie 200 razy w 187 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 199 razy w 186 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady