Słowo

Wszystkie

(1 - 20) z 235

znaleziono łącznie 261 razy w 241 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 255 razy w 235 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady