Słowo

Wtedy

(1 - 20) z 156

znaleziono łącznie 162 razy w 160 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 158 razy w 156 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady