Słowo

Wziąwszy

(1 - 20) z 74

znaleziono łącznie 78 razy w 78 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 74 razy w 74 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady