Słowo

Z

(1 - 20) z 1144

znaleziono łącznie 1370 razy w 1159 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1353 razy w 1144 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 17 razy w 15 wersetach.

Przekłady