Słowo

Z powodu

(1 - 20) z 163

znaleziono łącznie 183 razy w 164 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 182 razy w 163 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady