Słowo

Zaś

(1 - 20) z 2568

znaleziono łącznie 2952 razy w 2624 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2882 razy w 2568 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 70 razy w 56 wersetach.

Przekłady