Słowo

a

(1 - 20) z 626

znaleziono łącznie 662 razy w 629 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 659 razy w 626 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady