Słowo

a

(1 - 20) z 625

znaleziono łącznie 661 razy w 628 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 658 razy w 625 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady