Słowo

aż do

(1 - 20) z 146

znaleziono łącznie 159 razy w 151 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 154 razy w 146 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 5 razy w 5 wersetach.

Przekłady