Słowo

a

(261 - 280) z 630

znaleziono łącznie 666 razy w 633 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 663 razy w 630 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady