Słowo

a

(601 - 620) z 632

znaleziono łącznie 668 razy w 635 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 665 razy w 632 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady