Słowo

amen

(1 - 20) z 125

znaleziono łącznie 153 razy w 127 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 151 razy w 125 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady