Słowo

będą

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 31 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 31 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady