Słowo

będąc

(1 - 20) z 73

znaleziono łącznie 74 razy w 74 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 73 razy w 73 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady