Słowo

będzie

(1 - 20) z 110

znaleziono łącznie 120 razy w 113 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 117 razy w 110 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady