Słowo

będziesz

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 13 razy w 13 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady