Słowo

badać

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 4 razy w 3 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady