Słowo

bardziej

(1 - 20) z 70

znaleziono łącznie 72 razy w 71 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 71 razy w 70 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady