Słowo

biada

(1 - 20) z 36

znaleziono łącznie 48 razy w 37 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 47 razy w 36 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady