Słowo

bracia

(1 - 20) z 147

znaleziono łącznie 147 razy w 147 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 147 razy w 147 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady