Słowo

być

(1 - 20) z 128

znaleziono łącznie 132 razy w 129 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 131 razy w 128 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady