Słowo

był

(1 - 20) z 196

znaleziono łącznie 206 razy w 197 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 205 razy w 196 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady