Słowo

chleb

(1 - 20) z 37

znaleziono łącznie 42 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 37 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady