Słowo

chwałę

(1 - 20) z 38

znaleziono łącznie 41 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 41 razy w 38 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady