Słowo

ciała

(1 - 20) z 96

znaleziono łącznie 111 razy w 96 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 111 razy w 96 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady