Słowo

co

(1 - 20) z 394

znaleziono łącznie 433 razy w 397 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 430 razy w 394 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady