Słowo

człowieka

(1 - 20) z 166

znaleziono łącznie 178 razy w 167 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 177 razy w 166 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady