Słowo

człowieku

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 15 razy w 14 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady