Słowo

czyż nie

(1 - 20) z 37

znaleziono łącznie 39 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 38 razy w 37 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady