Słowo

czyni

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 34 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady