Słowo

czynić

(1 - 20) z 33

znaleziono łącznie 37 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 35 razy w 33 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady