Słowo

dał

(1 - 20) z 70

znaleziono łącznie 70 razy w 70 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 70 razy w 70 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady