Słowo

dałeś

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 9 razy w 8 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady