Słowo

daj

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 22 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 7 razy w 7 wersetach.

Przekłady