Słowo

dam

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 23 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady