Słowo

dlaczego

(1 - 20) z 57

znaleziono łącznie 60 razy w 58 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 59 razy w 57 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady