Słowo

dni

(41 - 60) z 87

znaleziono łącznie 93 razy w 88 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 92 razy w 87 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady