Słowo

dnia

(1 - 20) z 55

znaleziono łącznie 55 razy w 55 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 55 razy w 55 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady