Słowo

dniach

(1 - 20) z 67

znaleziono łącznie 70 razy w 69 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 68 razy w 67 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady