Słowo

dniu

(1 - 20) z 58

znaleziono łącznie 59 razy w 58 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 59 razy w 58 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady