Słowo

do

(1 - 20) z 1213

znaleziono łącznie 1395 razy w 1223 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1385 razy w 1213 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 10 razy w 10 wersetach.

Przekłady