Słowo

do

(1 - 20) z 1211

znaleziono łącznie 1393 razy w 1221 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1383 razy w 1211 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 10 razy w 10 wersetach.

Przekłady