Słowo

do

(1 - 20) z 1212

znaleziono łącznie 1394 razy w 1222 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1384 razy w 1212 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 10 razy w 10 wersetach.

Przekłady